Suprelorin

SUPRELORIN Bevat per implantaat 4,7 mg desloreline Eigenschappen De GnRH-agonist, desloreline, werkt door het onderdrukken van de functie van de hypofyse-gonaden-as indien toegediend in een lage, voortdurende dosis. De onderdrukking resulteert in het falen van behandelde dieren om follikelstimulerend hormoon (FSH) en luteïniserend hormoon (LH), de hormonen die verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van vruchtbaarheid te synthetiseren en/of af te geven. De voortdurende lage dosis desloreline zal de functionaliteit van mannelijke voortplantingsorganen, het libido en de spermatogenese en de plasmatestosteronspiegels, vanaf 4-6 weken na implantatie, verminderen. Een korte transiënte verhoging van plasmatestosteron kan direct na implantatie worden opgemerkt. Indicaties Inductie van tijdelijke onvruchtbaarheid bij gezonde, niet-gecastreerde, geslachtsrijpe reuen. Toediening/dosering Subcutaan, tussen de schouderbladen. De aanbevolen dosis is één implantaat per hond, ongeacht de grootte van de hond. Herhaal de toediening om de zes maanden om de werkzaamheid in stand te houden. Contra-indicaties Geen Bijwerkingen Een matige voorbijgaande zwelling op de implantatieplek kan optreden gedurende twee weken na de implantatie. Histologische, milde plaatselijke reacties met chronische ontsteking van het bindweefsel en enige kapselvorming en collageenafzetting zijn 3 maanden na toediening opgemerkt. Tijdens de behandelingsperiode zal men een aanzienlijke verkleining van de testikels zien. In zeer zeldzame gevallen kan een testikel afdalen in de liesring. Waarschuwingen Onvruchtbaarheid wordt bereikt vanaf 6 weken tot tenminste 6 maanden na de eerste behandeling. Behandelde honden/katten dienen daarom binnen de eerste 6 weken na de eerste behandeling weggehouden te worden van loopse teefjes. Tijdens klinische trials keerde meer dan 80% van de honden die één of meer implantaten toegediend had gekregen binnen 12 maanden na implantatie terug naar normale plasmatestosteron-spiegels (≥0,4 ng/ml). 98% van de honden keerde binnen 18 maanden na implantatie terug naar normale plasmatestosteronspiegels. Gegevens die de volledige omkeerbaarheid van klinische effecten (kleinere testikels, lager ejaculatievolume, lagere spermatelling en verminderd libido) inclusief vruchtbaarheid na 6 maanden of herhaalde implantatie aantonen, zijn echter beperkt. De tekst hierboven is volledig over de hond maar is ook van toepassing op de kat.

Bron: www.virbac.nl