Home

Op 12 juni zijn Calenta en Smokey de trotse ouders geworden
van 4 blauwe bolletjes. (voor info zie kittenpagina)